Betalt Direkt-logotype

Småföretagare

Finansiella tjänster som förverkligar ditt småföretagande

En god kundkännedom är bra för alla

Innan du som småföretagare kan börja använda finansiella tjänster från Visma Finance behöver du svara på ett par frågor. Genom att svara på frågorna kan vi som finansiellt institut erbjuda säkra finansiella tjänster som är anpassade efter dina behov som småföretagare.

Har du eller en kollega påbörjat en registrering för att använda Visma Betalt Direkt? Slutför den på en minut!

Varför registrera sig?

Som kund till Visma Finance får du möjlighet till finansiella tjänster direkt i ditt fakturerings- och bokföringsprogram. Din tid är dyrbar, som småföretagare vill du hinna göra mycket varje dag och fånga de möjligheter som finns. Genom att du kan använda finansiella tjänster direkt i ditt arbetsflöde istället för på andra ställen så sparar du tid.

 

Det tar ungefär en minut att registrera sig. Det innebär för dig att du kan få Betalt Direkt för din faktura och allt du behöver göra är att svara på ett par frågor. Vi ställer frågorna för att förstå din verksamhet och kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är inte för att vi misstänker dig, utan vi låter alla våra kunder svarara på frågorna. Du svarar på dessa en gång, så nästa gång du vill sälja en faktura gör du detta med ett klick.

Vad består registreringen av?

Registreringen består huvudsakligen av två delar; uppgifter om ditt företag och hur du tror du kommer använda tjänsten. Det första vi behöver veta är grunduppgifter om dig såsom företagsnamn, organisationsnummer och vart du vill få pengarna utbetalda (bankgiro eller plusgiro). Det fiffiga med att använda finansiella tjänster via Visma Finance är att vi kan hämta dessa uppgifter från ditt Visma eEkonomi. Så i detta steget behöver du bara bekräfta att alla uppgifter stämmer.

Vi behöver även få veta vem som äger och kontrollerar ditt företag. Dessa uppgifter hämtar vi från Bolagsverket, så du behöver bara bekräfta att dessa stämmer. Därefter följer ett par frågor som vi ställer för att kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan låta svårt, men vi är säkra att du vet svaret på samtliga av dessa utan problem. Ett par av frågorna kommer du känna igen från när du exempelvis öppnat ett konto hos din bank.

Skulle det vara så att några uttryck under registreringen skapar frågetecken kan du läsa vår ordlista där vi förklarar dessa.

Slutför din registrering

Har du påbörjat en registrering för att använda Visma Betalt Direkt?

Slutför din registrering


Vill du kunna börja använda finansiella tjänster i Visma eEkonomi?

Just nu kan du välja att sälja enstaka fakturor via Visma eEkonomi. Du gör allt samtidigt som du skapar fakturan och säljer fakturan med ett klick (ja, det är faktiskt ett klick). Sen är du helt klar. Visma Finance tar hand om att skicka ut fakturan, bokför automatiskt din försäljning och övertar risken om din kund inte skulle betala.

Vill du sälja fakturor men använder inte Visma eEkonomi?

Läs mer om factoring från Visma