Support

Så du kan fokusera på ditt småföretagande

Ordlista

Factoring utan regress, köpa faktura, sälja faktura, fakturaköp, fakturabelåning.. Kärt barn har många namn sägs det, men där vi tycker att finansiering ofta är svårare att förstå än det behöver vara. Vi på Visma Finance kallar våra tjänster kort och gott vad de skapar för värde för dig, till exempel Betalt Direkt

Vi har samlat ett par av de ord som du kan stöta på som småföretagare. Vi förklarar på vårt vis vad som menas med olika ord och vad de betyder för dig i ditt småföretagande.

Bolagsverket

Bolagsverket är en myndighet som jobbar för att tillgängliggöra företagsinformation. Här finns register över företag och uppgifter kring dessa. För att få en god kundkännedom samt bedöma bland annat fakturamottagarens betalningsförmåga används uppgifter från Bolagsverket. Uppgifter hos Bolagsverket kan du som företagare ändra på www.verksamt.se

Factoring

Factoring, eller att sälja faktura, innebär att du som småföretagare säljer din faktura.

  • Du får betalt snabbare
  • Du minskar din administration
  • Du slipper oroa dig för kundförluster (Vid factoring utan regress)

Att sälja sin faktura är förknippat med en avgift, vilket gör att du får lite mindre betalt jämfört med fakturans totala värde. Samtidigt får du betalt lika snabbt som om din kund betalar fakturan direkt istället för på förfallodagen. Här kan du läsa mer om vår factoringtjänst Visma Betalt Direkt. Du kan läsa mer om factoring här.

 

Vill du få hjälp med finansiering direkt i ditt bokföringsprogram?

Redan nu kan vi erbjuda dig att få Betalt Direkt för dina fakturor och minska din administration.

Få Betalt Direkt 

Factoring utan regress

Factoring utan regress innebär att du i samband med att du säljer din faktura även slipper oroa dig ifall din kund inte skulle betala fakturan. Du får Betalt Direkt för fakturan och kan fokusera på framtida försäljning. När du sålt fakturan utan regress så behöver du inte heller bry dig om att skicka påminnelsefakturor eller inkassokrav eftersom fakturan inte längre är din och du fått betalt.

Factoring utan regress är vad vi på Visma Finance erbjuder er. Här kan du läsa mer om vår tjänst Visma Betalt Direkt. Motsatsen till factoring utan regress är factoring med regress, vilket innebär att du som småföretagare fortfarande bär risken ifall din kund inte betalar fakturan.

Fakturabelåning

Istället för att sälja din faktura erbjuder andra aktörer att belåna fakturan. Det innebär att du istället för att överlåta fakturan tar ett lån med fakturan som säkerhet. Du bär fortfarande risken om din kund inte betalar och får själv skicka eventuella påminnelser eller driva inkassoärende. Utöver det tillkommer administration kring återbetalning av lånet om din kund inte skulle betala.

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. FI verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. FI utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem. Du kan läsa mer om Finansinspektionen här.

Firmatecknare

En firmatecknare är en person som har rätt att skriva under bindande avtal i företagets räkning. Det kan vara flera personer som är firmatecknare för ett företag. Hos Bolagsverket kan du som småföretagare registrera och ändra vilka personer som får skriva under avtal för ditt företag. Du kan läsa mer om Firmatecknare här

Högrisktredjeland

Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism bedöms som högre om ditt företag är etablerat i ett högrisktredjeland. Detta då dessa länder bedöms ha brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dessa länder räknas som högrisktredjeländer: Afghanistan, Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Etiopien, Ghana, Guam, Irak, Iran, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad och Tobago, Tunisien och Yemen. Läs mer om högrisktredjeländer här.

Kundkännedom

Kundkännedom innebär att vi som finansiellt institut känner till dig som kund till oss och din verksamhet. Vi ställer ett par frågor för att undvika att du som kund och Visma Finance blir utnyttjade för kriminell verksamhet. En god kundkännedom är därför viktig. Dina svar hjälper oss att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer om vår Kundkännedom härDu kan även läsa mer om Kundkännedom i allmänhet här.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt innebär en process där någon försöker få olagliga pengar, exempelvis från stöld eller smuggling, att framstå som lagligt intjänade. Vidare kan dessa pengar användas för att finansiera kriminalitet och terrorism. Du kan läsa mer om penningtvätt och finansiering av terrorism hos Konsumenternas samt hos Finansinspektionen.

Person i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på det är statschefen, riksdagsledamot, domare i högsta domstolen, generaler eller VD för ett statligt ägt företag. Personer i politiskt utsatt ställning bedöms löpa större risk för att bli utsatt för mutor eller andra aktiviteter med koppling till penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna risk bedöms även finnas när det finns en verklig huvudman som är en känd medarbetare eller familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning. Här kan du läsa mer om personer i politiskt utsatt ställning.

Verklig Huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Här kan du läsa mer om vad som menas med verklig huvudman.

 

Nyfiken att komma igång med Visma Betalt Direkt?

Vi på Visma Finance vill förverkliga småföretagandet. Redan nu kan du få Betalt Direkt för dina fakturor genom att sälja dessa direkt i ditt fakturaflöde inne i Visma eEkonomi.

Läs mer om Visma Betalt Direkt