Support

Så du kan fokusera på ditt småföretagande

Ordlista

Factoring, sälja fakturor, fakturaköp eller annat.. Kärt barn har många namn sägs det, samtidigt som många får finansiering att framstå som svårare än det behöver vara. Vi på Visma vill göra det enkelt för dig, både att förstå och använda våra tjänsten.

Vi har samlat ett par ord du som driver företag kan springa på, där vi försöker förklara dessa utifrån ditt perspektiv som företagare.

Bolagsverket

Bolagsverket är en myndighet som jobbar för att tillgängliggöra företagsinformation. Här finns register över företag och uppgifter kring dessa. För att få en god kundkännedom samt bedöma bland annat fakturamottagarens betalningsförmåga används uppgifter från Bolagsverket. Uppgifter hos Bolagsverket kan du som företagare ändra på www.verksamt.se

Factoring

Factoring, eller ibland fakturaköp, innebär att du som småföretagare säljer din faktura. Du får betalt direkt för dina fakturor, samtidigt som du kan minska din administration och få hjälp att minska dina kundförluster.

Genom att sälja fakturan så överlåter du kundfordran till finansbolaget, men får istället betalt för fakturan direkt - likt att din kund skulle betala direkt.

 

Vill du få hjälp med finansiering direkt i ditt bokföringsprogram?

Sälj dina fakturor till Visma

Factoring med regress

Factoring med regress innebär att du säljer din faktura till finansbolaget, men där du behåller risken för att din kund inte betalar fakturan. Det innebär ingen ökad risk för dig som driver företag eftersom din kunds betalningsförmåga beror på deras ekonomi - inte om fakturan ska betalas direkt till dig eller till finansbolaget.

Beroende på vem du väljer att sälja din faktura till, så får du olika mycket hjälp med dina fakturor. Att sälja fakturor till Visma innebär att vi alltid tar hand om påminnelser och inkasso, oavsett om du säljer fakturan med regress eller utan regress. Det gör vi kostnadsfritt för dig, så du vet att en såld faktura inte innebär extra avgifter längre fram.

Factoring utan regress

Factoring utan regress innebär att du i samband med att du säljer din faktura även betalar en extra avgift för att finansbolaget ska överta risken ifall din kund går i konkurs.

Fakturabelåning

Istället för att sälja din faktura erbjuder andra aktörer att belåna fakturan. Det innebär att du istället för att överlåta fakturan tar ett lån med fakturan som säkerhet. Du bär fortfarande risken om din kund inte betalar och får själv skicka eventuella påminnelser eller driva inkassoärende. Utöver det tillkommer administration kring återbetalning av lånet om din kund inte skulle betala.

Fakturabelåning funkar bra för stora företag som har en jämn faktureringsström hela året. För mindre företag är det snarare riskfyllt med fakturabelåning, då många som driver mindre företag går på semester och då fakturerar mindre. Det leder i sin tur till att värdet av utestående fakturor minskar, alltså den säkerhet som ditt företag tagit lånet med. Finansbolaget kan då kräva att du betalar tillbaka lånet, samtidigt som du saknar nya fakturor att skicka.

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. FI verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. FI utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem. Du kan läsa mer om Finansinspektionen här.

Firmatecknare

En firmatecknare är en person som har rätt att skriva under bindande avtal i företagets räkning. Det kan vara flera personer som är firmatecknare för ett företag. Hos Bolagsverket kan du som småföretagare registrera och ändra vilka personer som får skriva under avtal för ditt företag. Du kan läsa mer om Firmatecknare här

Högrisktredjeland

Risken för penningtvätt och finansiering av terrorism bedöms som högre om ditt företag är etablerat i ett högrisktredjeland. Detta då dessa länder bedöms ha brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dessa länder räknas som högrisktredjeländer: Afghanistan, Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Etiopien, Ghana, Guam, Irak, Iran, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad och Tobago, Tunisien och Yemen. Läs mer om högrisktredjeländer här.

Kundkännedom

Kundkännedom innebär att vi som finansiellt institut känner till dig som kund till oss och din verksamhet. Vi ställer ett par frågor för att undvika att du som kund och Visma Finance blir utnyttjade för kriminell verksamhet. En god kundkännedom är därför viktig. Dina svar hjälper oss att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer om vår Kundkännedom härDu kan även läsa mer om Kundkännedom i allmänhet här.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt innebär en process där någon försöker få olagliga pengar, exempelvis från stöld eller smuggling, att framstå som lagligt intjänade. Vidare kan dessa pengar användas för att finansiera kriminalitet och terrorism. Du kan läsa mer om penningtvätt och finansiering av terrorism hos Konsumenternas samt hos Finansinspektionen.

Person i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på det är statschefen, riksdagsledamot, domare i högsta domstolen, generaler eller VD för ett statligt ägt företag. Personer i politiskt utsatt ställning bedöms löpa större risk för att bli utsatt för mutor eller andra aktiviteter med koppling till penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna risk bedöms även finnas när det finns en verklig huvudman som är en känd medarbetare eller familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning. Här kan du läsa mer om personer i politiskt utsatt ställning.

Verklig Huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. Här kan du läsa mer om vad som menas med verklig huvudman.

Vill du börja sälja fakturor?

Vi på Visma Finance erbjuder factoring så som vi själva skulle vilja att den var. Smidig, tydlig och utan dolda avgifter. Vi erbjuder även personlig service, både för dig som företagare men också för dina kunder.

Läs mer om att sälja fakturor till Visma